Tencuiala Decorativa Exterior, DuoTop Baumit, Fisa Tehnica | Firma Constructii Civile si Comerciale Bucuresti si Judetul Ilfov

Tencuiala Decorativa Exterior, DuoTop Baumit, Fisa Tehnica

FISA TEHNICA- TENCUIALA DECORATIVA DUOTOP BAUMIT


Produs: Tencuiala Decorativa în strat subţire gata preparată pe bază de răşini sintetice, în structură striată (R) sau  periată (K), colorată în masă pentru interior şi exterior
Tencuiala Decorativa, DuoTop Baumit, Tencuieli Decorative, Tencuiala Decorativa Exterior, Tencuiala Decorativa Pret, Tencuiala Structurata, Aplicare Tencuiala Decorativa

Compozitie: Lianţi de răşină sintetică, ingrediente minerale, pigmenţi, adaosuri, apă.

Utilizare: Tencuială Decorativa rezistentă la apă şi permeabilă la vapori de apă pentru interior şi exterior utilizabilă şi ca strat finit pentru sistemele termoizolante

Date Tehnice:
Livrare: cutii 30 kg, 1 palet=24 cutii=720 kg

Depozitare: Timp de 12 luni la loc răcoros şi ferit de îngheţ; a se păstra găleata bine închisă.

Calitate asigurata: Verificări permanente în laboratoarele Baumit România şi în institute autorizate din ţară.

Categorie Conform Normelor Chimice:  Nu este necesară menţionarea.
S 2: A nu se lasa la îndemana copiilor.
S 24/25: Evitaţi contactul cu pielea şi ochii.
S 37: A se purta mănuşi corespunzătoare.
S 29/35: Nu goliţi la canalizare, aruncaţi acest produs şi ambalajul sau într-un loc sigur.

Prelucrare:

1. Suportul: trebuie să fie uscat, neîngheţat, fără praf, permeabil, neted, cu capacitate portantă.
Timpul de uscare a tencuielilor var/ciment este de 14 zile/cm grosime (minim 28 de zile pentru grosimi uzuale).

Se aplică pe:
- sisteme termoizolante.
- tencuieli de var-ciment şi de ciment. Se recomandă aplicarea unui tinci –Baumit PutzSpachtel .
- beton şi alte suporturi minerale.
- straturi (vechi) de vopsele şi tencuieli minerale sau silicatice cu priză bună.
- tencuieli de ipsos şi plăci de gips carton.

Nu se aplică pe:
- tencuieli proaspete de var.
- straturi de lac, respectiv ulei, vopsele cu clei.
- răşini şi materiale sintetice.

Indicaţii:

1. Indicaţii pentru pregătirea suportului:
- Suprafeţele friabile vor fi îndepărtate mecanic, sau vor fi fixate cu Baumit TiefenGrund.
- Petele de decofrol pe beton: se vor folosi jeturi de apă supraîncălzit sau alţi agenţi de curăţat.
- Suprafeţele murdare sau cu ciuperci se vor îndepărta mecanic, vor fi tratate cu abur supraîncălzit sau cu substanţe speciale.
- Straturile de vopsea minerală fără priză bună datorate vechimii şi a precipitaţiilor vor fi îndepărtate mecanic.
- Suprafeţele deteriorate, respectiv fisurate se vor îmbunătăţii cu o masă de şpaclu (Baumit PutzSpachtel).
- Pe toate suporturile se va aplica iniţial Grundul Universal Baumit. (timp de uscare: minim 24 ore).

2. Prelucrare:
Se amestecă la turaţie redusă cu mixerul, fără a adăuga şi alte produse. Tencuiala decorativa se aplică cu fierul de glet de inox, la grosimea granulei, sau mecanizat, şi se va structura imediat, folosind drişca de plastic.

A se lucra uniform şi fără întrerupere.
Straturi:1 - strat de grund UniPrimer Baumit;
              1 - strat tencuiala decorativa DuoTop Baumit.
A nu se aplica în condiţii de temperatură sub 5°C, direct sub razele solare, pe timp de ploaie sau pe vânt puternic. Dacă se va lucra în aceste condiţii, faţada va trebui protejată corespunzător.
O umiditate crescută a aerului şi temperaturile mai joase pot prelungi timpul de legare (uscare) şi pot modifica nuanţa de culoare.
A se curaţa cu apă uneltele, imediat după folosirea lor.
Aceeaşi nuanţă de culoare se poate garanta numai în cadrul aceleiaşi şarje de producţie

Măsuri de precauţie:
Suprafeţele adiacente zonelor finisate se vor proteja.
În caz de stropiri se va curăţa imediat cu multă apă, NU se va aştepta întărirea.